برو بالا
   1398 دوشنبه 22 مهر
بازدید دوره ای از مراکز و تحلیل عملکرد آنها
تعداد بازدید : 221
1398 چهارشنبه 10 مهر
مرکز توزیع کرمانشاه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 8 و 1398/7/9 میزبان مدیر محترم فروش، جناب آقای نصرالله زاده بود. ایشان ضمن بازدید از مرکز کرمانشاه با برگزاری جلسه، عملکرد فروش این مرکز رامورد ارزیابی قرار داده و با بررسی موانع وترسیم چشم انداز، نسبت به دستیابی به اهداف مدنظر شرکت پخش هجرت، رهنمودهای ارزشمندی را ارائه نمودند.

 

 

عکس و خبر : سید آرش مشعشعینظر شما


نام :
ایمیل :
نظر :