برو بالا
   1398 دوشنبه 22 مهر

 آدرس: تهران، خیابان طالقانی غربی، نبش خیابان فریمان، پلاک 556
  تلفن: 66468015 66461091,2
 فکس: 66464785
 پست الکترونیکی: info@hejratco.com
 کد پستی: 63975-14168
 صندوق پستی: 8419-14155
بخش تلفن نمابر
مديريت 66461933 66464785
بازاريابي و فروش 66487137 66466459
برنامه ريزي وكنترل 66488283 66461027
مالي 66417052 66417052
منابع انسانی 66415935 66493160
كامپيوتر 66970890 66418156
روابط عمومي 66960292 66493160
مسئول فنی 66956134 66956134
مطالعات راهبردي 66960379 66487136