برو بالا
   1398 دوشنبه 22 مهر

اطلاعات فردینام:
*

نام خانوادگی:
*

نام پدر:
*

شماره شناسنامه:
*

کد ملی:
*

تاریخ تولد:
*

محل تولد:
*

محل صدور:
*

جنسیت:
*
وضعیت نظام وظیفه:
*
علت معافیت:
*

استان:
*
شهر محل سکونت:
*

مدت اقامت به سال:
*

تلفن ثابت:
*

تلفن همراه:
*

تلفن تماس ضروری:
*

سابقه شغلی:
*

وضعیت تاهل:
*
تعداد اولاد:
*

متقاضی شغل:
*
محل انتخابی شغل:
*
آدرس محل سکونت:
*

سایر توضیحات:

فایل رزومه:

*سوابق تحصیلیمدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:

نام موسسه/دانشگاه:

تاریخ شروع:

تاریخ خاتمه:

معدل:


سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه/دانشگاه تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل

نوع و میزان آشنایی با کامپیوترعنوان:

میزان مهارت:

نوع و میزان آشنایی با کامپیوتر
عنوان میزان مهارت

نوع و میزان آشنایی با زبان های خارجینام زبان:

مکالمه:
ترجمه:
درک مطلب:

نوع و میزان آشنایی با زبان های خارجی
نام زبان مکالمه ترجمه درک مطلب

سوابق دوره های آموزشی عمومی و تخصصیعنوان دوره:

نام مرکز آموزشی:

تاریخ شروع:

تاریخ خاتمه:


سوابق دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
عنوان دوره نام مرکز آموزشی تاریخ شروع تاریخ خاتمه

*سوابق کاری اعم از دولتی و غیر دولتیعنوان شغلی:

نام سازمان:

استان:
تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

علت قطع همکاری:


سوابق کاری اعم از دولتی و غیر دولتی
عنوان شغلی نام سازمان محل اشتغال استان تاریخ شروع تاریخ پایان علت قطع همکاری